ស្ត្រីជាអ្នកលក់សាច់​គោ​បោះ​ដុំម្នាក់​​ នៅ​ទល់មុខ​ផ្សារ​ចាម ស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ ១៩….

តាមរយៈទំព័រហ្វេសបុក “សាលាសង្កាត់ព្រែកប្រា ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ” បានឲ្យដឹងថា៖ នៅយប់ថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមលោកគ្រូពេទ្យរាជធានី បាចុះមកយកសព វិជ្ជមានកូវីដ១៩ ម្នាក់ឈ្មោះ មុីត សៃម៉ាស់ ភេទស្រី អាយុ៥៣ ស្ថិតនៅផ្លូវ៣៦៩ ក្នុងភូមិព្រែកតាពៅ(មុខផ្សារជនជាតិ) សង្កាត់ព្រែកប្រា ខណ្ឌច្បារអំពៅ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេទ្យយកទៅដើម្បីរៀបចំបញ្ចុះសពតាមលក្ខណៈឥស្លាម ។ សមាជិកចត្តាឡីស័ក ក្នុងផ្ទះមានចំនួន១០នាក់។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *