ពុទ្ធោ !!! ឡើងត្នោត ឃើញឃ្មុំក៏ដុតភ្លើងយក ស្រាប់តែឆេះស្លឹកត្នោតខ្លាំងឆោឡោ លោតចុះបណ្តាលឲ្យស្លាប់តែម្តង…

ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ២០២១ វេលាម៉ោង០៨និង០០នាទី ស្ថិតនៅចំណុចភូមិប្រតោង ឃុំស្វាយ ភ្លើង ស្រុកតាំងគោក មានករណី លោតពីលើដើមត្នោត០១លើក បណ្តាលឲ្យស្លាប់មនុស្ស ០១នាក់។ជនរងគ្រោះឈ្មោះ កើត សុខន ភេទប្រុស អាយុ ៤៩ឆ្នាំ ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មូលហេតុ ដោយជនរងគ្រោះឡើងដើមត្នោត កា ប់ ស្លឹក ពេលឃើញឃ្មុំក៏ដុតភ្លើងយកសិន ពេលឆេះស្លឹកត្នោតខ្លាំងបានលោតពីចុងត្នោតដល់ដីបណ្តាលឲ្យស្លាប់តែម្តង៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *