កុំចេះតែហ៊ាន !!! ក្រោយស្ត្រីមួយក្រុមបង្ហោះរូបភាព ផឹ .ក ស៊ី ហើយហៅសម ត្ថកិ ច្ចឱ្យមក ចា .ប់ មក ឥលូវនេះសម ត្ថកិ ច្ចបានទៅដល់មុខបន្ទប់ជួលទាំងព្រឹកតែម្តង

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ដោយសារតែមានការរីករាលដាលខ្លាំងនៃកូវីដ១៩ បានធ្វើឱ្យសមត្ថកិច្ចសម្រេចក្នុងការដាក់វិធានការហាមការជួបជុំគ្រប់ប្រភេទ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាពិសេសគឺការជួបជុំគ្នាដើម្បីផឹកស៊ីតែម្តង ហើយដោយសារតែករណីផ្គើននេះហើយក៏មានមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវបាន ឃា .ត់ ខ្លួន និងខ្លះទៀតទទួលរងការពិន័យរដ្ឋបាលជាដើម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានករណីដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយទៀតបានកើតឡើង ខណៈដែលមានស្ត្រីប៉ុន្មាននាក់បានបង្ហោះរូបភាពនៃការជួបជុំ ផឹ .ក ស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹង Caption ឌឺដងហៅសមត្ថកិច្ចឱ្យមក ចា .ប់ មក ដោយបានប្រាប់ពីទីតាំងរបស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុថែមទៀតផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ់ាងណាក៏ដោយក្រោយពីមានការបង្ហោះសារឌឺដងបែបនេះរួចមក នៅមុននេះបន្តិច យោងតាមប្រភពព័ត៌មានច្បាស់ការបានឱ្យដឹងថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ត្រីប៉ុន្មាននាក់ដែលមាននៅក្នុងរូពថតនោះ ពេលនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការ ឃា .ត់ ខ្លួនហើយ ដែលក្នុងនោះមានស្ត្រី២នាក់ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលម្នាក់មានឈ្មោះ ណន រ៉ែន ភេទស្រី អាយុ២៦ឆ្នាំ និងម្នាក់ទៀតឈ្មោះ ណន រី ភេទស្រី អាយុ២៨ឆ្នាំ ហើយពួកគេទាំង២នោះគឺជាកម្មការិនីរោងចក្រ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបិតត្រាំង ហើយស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះជួលដែលមានម្ចាស់ឈ្មោះ អ៊ុង ឈុន ផងដែរ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *