ពិតជាគួរអោយសោកស្តាយ !!! ថ្ងៃនេះមានករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ជាជនជាតិខ្មែរមានចំនួនរហូតទៅដល់…

នេះបើយោងតាមហ្វេសប៊ុក ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអោយដឹងថា នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ មានករណីស្លាប់ជនជាតិខ្មែរចំនួន ១០នាក់ ស្រ្តីអាយុ ៦៣ឆ្នាំ អាយុ ៦៧ឆ្នាំ អាយុ ៧១ឆ្នាំ អាយុ ៣២ឆ្នាំ និងបុរស អាយុ ៧៧ឆ្នាំ អាយុ ៣៤ឆ្នាំ អាយុ ៦៤ឆ្នាំ អាយុ ២៤ឆ្នាំ អាយុ ៤២ឆ្នាំ អាយុ ៥៧ឆ្នាំ ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩

សូមអានខ្លីសារដើមខាងក្រោមនេះ ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *