ក្តៅៗ​ !!! ថ្ងៃនេះក្រសួងបានប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន ៦៩៨នាក់ និងមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួនរហូតទៅដល់…

ភ្នំពេញ៖ នេះបើយោងតាមហ្វេសបុកផេកផ្លូវការរបស់ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអោយដឹងថា ក្រសួងបានរកឃើញអ្នកមានផ្ទុកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ៦៩៨នាក់ និងមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៩៩៤នាក់

ខាងក្រោមជាខ្លឹមសារដែល ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានផុសថា៖

ថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៦៩៨នាក់ និងមានឣ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន ៩៩៤នាក់ ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *