ឃាត់ខ្លួនបុរស់ម្នាក់ដែលជាសន្តិសុខម្នាក់​ប្រេីសម្តីនិងកាយវិការមិនសមរម្យមកលេីអ្នកលក់បន្លែត្រីសាច់កាលពីម្សិលមិញនេះ​ ត្រូវបានវាស់កម្ពស់ហេីយ

បុរស់ម្នាក់ដែលជាសន្តិសុខយាមនៅក្នុងកាដ្ឋានមួយកន្លែងដែលបាន​ប្រេីសម្តីនិងកាវិការមិនសមរម្យមកលេីអ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវខណះដែលគាត់បានយកបន្លែត្រីសាច់លក់អោយអ្នកធ្វេីកាសំណង់នៅក្នុងការ​ដ្ឋានមួយក្នុងខណ្ខទួលគោកស្រាប់តែបុរស់ជាសន្តិសុខបានទាញអីវ៉ាន់មិនអោយលក់និងប្រតាយប្រតប់គ្នាកាលពីម្សិលមិញនេះ​ ត្រូវបានវាស់កម្ពស់ហេីយ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *