យកប្តីក្រោយអាយុទើប២៦ឆ្នាំ ដូចយកមកឲ្យបំផ្លាញកូនស្រីខ្លួនឯង ៣នាក់ ក្រោយជននោះបំ ពា ន ផ្លូវ ភេ.ទ កូនស្រីបីនាក់អាយុ ក្រោម ១៥ឆ្នាំ ជាបន្តបន្ទាប់

ចាប់ ជន សង្ស័យ ជាឪពុកចុង ដាក់ខ្នោះបញ្ជូនទៅតុលាការកាលពីថ្ងៃទី២៩ខែមេសាម្សិលមិញ ក្រោយពីរកឃើញថា បានចាប់ កូន ចុង ឆី កូនស្រី ប្តីដើមរបស់ប្រពន្ធដល់ទៅ៣នាក់ ដែលមានអាយុក្រោម១៥ឆ្នាំ ជាបន្តបន្ទាប់ ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
សមត្ថតកិច្ចបានឲ្យដឹងថា ជនស ង្ស័ យឈ្មោះ ឃឿន ធា ភេទ ប្រុស អាយុ ២៦ ឆ្នាំ មានទីលំនៅនៅ ភូមិ វាល សង្កាត់ គោកចក ក្រុង សៀមរាប ត្រូវជា ឪពុកចុងរបស់ក្មេងស្រីរងគ្រោះទាំង៣នាក់។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណែកក្មេងស្រី៣នាក់មានឈ្មោះ ទី ១. ឈ្មោះ ត . ណ អាយុ ៩ ឆ្នាំ , ទី ២. ឈ្មោះ ត . ន អាយុ ១១ ឆ្នាំ និង ទី ៣. ឈ្មោះ ត . ច អាយុ ១៥ ឆ្នាំ ននៅសៀមរាបសមត្ថកិច្ចដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថា ការចាប់ខ្លួន ជន ស ង្ស័ យខាងលើធ្វើឡើងក្រោយពី សមត្ថកិច្ចបានទទួល ពាក្យបណ្តឹង ពី ឈ្មោះ តន់ សុខា ភេទ ប្រុស អាយុ ៣៥ ឆ្នាំ នៅ ភូមិ វាល សង្កាត់ គោកចក ក្រុង សៀមរាប ត្រូវជា ឪពុក បង្កើត របស់ ក្មេងស្រី រងគ្រោះ ដែលបានលែងលះជាមួយប្រពន្ធត្រូវជាម្តាយក្មេងស្រីរងគ្រោះទាំង៣នាក់។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក តន់ សុខា បាន ប្តឹង ចោទប្រកាន់ ទៅលើ ឈ្មោះ ឃឿន ធា ជាប្តីក្រោយរបស់ប្រពន្ធ ថា បាន ចាប់ រំ លោ .ភ ផ្លូ វ ភេ ទ ទៅលើ កូនស្រី ទាំង ៣ នាក់ របស់គាត់។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

របាយការណ៍បានបញ្ជាក់បន្ថែមថា សមត្ថកិច្ចបានសម្ភាសន៍កូនស្រីទាំង៣នាក់ បានឆ្លើយថា ត្រូវឪពុកចុងឈ្មោះ ឃឿន ធា ឲ្យលេ ង ប្រដា ប់ ភេទ គាត់ ឲ្យ បៀ មប្រ ដា ប់ ភេទ រួចគាត់ យកប្រដាប់ភេ ទគា ត់ ញុលៗ តា មរុ ន គូ ថ និងលូក ស្ទា បអង្អែល លេ ង ដោះ របស់ពួកខ្លួនថែមទៀត។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យឈ្មោះឃឿន ធា បានឆ្លើយសារភាពថា ខ្លួនពិតជា បា នរំ លោ .ភ បំ ពា នផ្លូ វភេទទៅលើកូនស្រីទាំងបីនា ក់ ដូចការរៀបរាប់ របស់ពួកវាពិតប្រាកដមែន តែការរួ ម ភេ ទ នោះ គឺ មិនដល់ស៊ី ជម្រៅ នោះទេ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *