អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ធ្លាប់បានទៅសំរាកព្យាបាលនៅបន្ទប់ពិនិត្យព្យាបាលជំងឺមេត្តាសំណង់១២ រយ:ពេល ៥ថ្ងៃ…

នេះបើយោងតាមហ្វេសប៊ុក សាលាខណ្ឌទួលគោក បានអោយដឹងថា មានអ្នកជំងឺកូវិដ១៩ធ្លាប់បានទៅសំរាកព្យាបាលនៅបន្ទប់ពិនិត្យព្យាបាលជំងឺមេត្តាសំណង់១២ រយ:ពេល ៥ថ្ងៃ

ក្រុមការងាររដ្ឋបាលសង្កាត់ទឹកល្អក់ទី៣ បានចុះមក Lock Down បន្ទប់ពិនិត្យព្យាបាលជំងឺ មេត្តាសំណង់១២ ពាក់ព័ន្ធអ្នកជំងឺធ្លាប់មកសំរាកព្យាបាលនៅទីតាំងនេះរយ:ពេល ៥ថ្ងៃ ព្រឹកថ្ងែទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ៕ ប្រភព និងរូបភាព៖ សាលាខណ្ឌទួលគោក

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *